Hlavni menu.png

AKTUALITY

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

ZÁPIS DO KROUŽKŮ:

Zájemci se zapíší do vybraného kroužku, vyplní přihlášku do Bublinky, a následně uhradí platbu za kroužek, pokud si vybrali jednu z metod členství a to na měsíc, na půl roku nebo na rok.

Z členství jsou peníze použity na úhradu platů zaměstnanců, provozních a s tím spojených ostatních nákladů. Členství je výhodou nejen na stálé místo během roku v umístění dítěte na kroužek, ale i při členství platíte zvýhodněnou cenu, než při placení každé návštěvy zvlášť.

 

Členem se vaše dítě může stát kdykoliv v průběhu celého roku, pokud jsou volná místa ve vámi vybraném kroužku. Na jeden kroužek je dostupnost 15ti míst k zápisu (ve výsledku je na jeden kroužek cca 30 - 40 míst, protože se kroužky v týdnu opakují - podle počtu přihlášených dětí se postupně upravuje definitivní rozvrh kroužků, vše po domluvě s rodiči). Po vyčerpání všech míst, není možné přijímat další přihlášky. Jako začátek členství se považuje první den nástupu dítěte na kroužek, a končí přesné období od tohoto data, podle délky zakoupeného členství.

 

Platbu za členství se vybírá bezhotovostní platbou (bankovním převodem) na účet  2108078941/2700 . V případě, že nelze provést platbu převodem, je možnost platby v hotovosti v našem zařízení.

 

Členství je nutné uhradit minimálně 1 týden dříve, než začne dítě docházet na vybraný kroužek, a to z důvodu zaplacení potřebných materiálů a rezervaci místa obsazení v kroužku (max. 15 dětí na jeden kroužek).

 

Členství se vybírá vždy dopředu. V případě dlouhodobé nemoci dítěte (1 měsíc a více) se členství prodlouží o dobu, kdy dítě nemohlo docházet nebo se vrátí peníze za členství v částce odpovídající docházky do daného onemocnění. 

 

V případě nemoci lektora či vychovatelky budou dětem poskytnuty náhradní kroužkové hodiny nebo bude členství prodlouženo o dobu nemoci pracovníka zařízení.

 

Pokud ještě nejste rozhodnuti, zda dítě na kroužek přihlásit, či potřebujete více informací, stačí nás kontaktovat a to buď telefonicky +420 722 732 626 nebo na email zcbublinka@vesele.info . Vaše dotazy rádi zodpovíme a rádi vám pomůžeme s rozhodnutím.

Sourozenci, děti navštěvující více kroužků a sociálně slabé rodiny mohou před termínem platby požádat o snížení ceny Členství. 

DŮLEŽITÉ INFO !!!

NA KROUŽKY přihlašujte / registrujte svě děti už nyní. Každé přihlášení je zároveň JISTÝM místem v kroužku. Platby za členství se nemusí platit ihned, ale až týden před prvním docházením na kroužek. Počet míst je omezený, takže díky přihlášce si zajistíte stálé místo. Až budou mít kroužky plný stav, nebude již možnost dítě na kroužek přihlásit.

Navíc stále platí AKCE, že pro prvních 100 přihlášených je připraveno 5 VSTUPŮ ZDARMA na jakýkoliv jiný kroužek.

VĚK DĚTÍ: DO KROUŽKŮ SE MOHOU PŘIHLÁSIT DĚTI VE VĚKU 3 - 15ti LET. 

VÝTVARNÝ KROUŽEK

 • Pro děti od 3 let a výše
 • Malování a kreslení (náročnost podle věku)
 • Tematické a volné malování
 • Používání: tužka, pastelky, uhly, vodové barvy, tempery, aj…

   

TVŮRČÍ DÍLNA

 • Pro děti od 3 let výše
 • Vyrábění výrobků z papíru, přírodnin, nevšedního materiálu,aj...
 • Hotové výrobky si děti odnášejí domů

TANEČKY

 • Menší děti (3-6 let) - předškolní věk
 • Starší děti (7-x let) - školní věk
 • Rozcvičení, tancování na hudbu
 • 1x za půl roku vystoupení pro rodiče

RELAXAČNÍ HODINA PRO DĚTI

 • Pro děti od 3 let a výše
 • Hodina relaxace, zaměření se na lehké cviky,

S následným uvolněním při relaxační hudbě

 • Cílená relaxace se řízenou meditací (Zavřeme oči,

Nyní si představíme, že jsme na hezkém místě…)

 • V této zrychlené době je přínosem cílený odpočinek a relaxace

ZPÍVÁNKY

 • Pro děti od 3 let a výše
 • Zpěv s doprovodem kláves a kytary, a menších hudebních

Nástrojů, mikrofon pro odvážné :)

 • Zpěv písní z klasických zpěvníků Já písnička
 • Rozezpívání se, zpěv s doprovodem
 • Zpívání ve skupině dětí

KROUŽEK HRANÍ DESKOVÝCH A KARETNÍCH HER

 • Pro děti od 3 let výše
 • Náročnost podle počtu přihlášených dětí,

Hry ve skupinkách podle věku a počtu dětí

 • Hraní deskových her: člověče nezlob se, pexeso, monopoly,

Dostihy a sázky, prší, Vrhcáby, aj…

DOUČOVÁNÍ A TRÉNOVÁNÍ

 • Individuální - podle potřeb dítěte
 • Skupinové - podle společných potřeb dětí
 • Doučování ČJ, AJ, Mat, INF (Práce s počítačem), aj…
 • Zde jde hlavně o domluvu s rodiči, abychom se dozvěděly,

Jaké procvičování dítě potřebuje

 • AJ -Pro děti od 1. třídy
 •  Trénování různých situací s použitím anglického jazyka

(Představení se, Rozhovor mezi dvěma lidmi, Objednání si

V restauraci, Jízda autobusem/vlakem, aj…základní životní situace)

Máte zájem přihlásit své dítě na kroužek? Přihlaste jej vyplněním údajů ve spodní části této stránky.
ÚDAJE K VYPLNĚNÍ:
Jméno a přijímení dítěte, věk, bydliště, kroužek na který chce docházet a orientační datum, od kdy by vaše dítě docházelo na kroužek. Dále jakou formu plateb za docházku jste si vybrali (Zda členství - jak dlouhé, nebo formou vstupů či úhrady každé návštěvy zvlášť hotově - zde je třeba vždy týden předem potvrdit docházku, pokud si rezervujete místo přihláškou). Informace o cenách a zvýhodněných cenách v rubrice Ceník.
ZÁJMOVÉ CENTRUM BUBLINKA SE PRO VÁS OTVÍRÁ DUBEN / KVĚTEN 2016! TĚŠÍME SE NA VÁS!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one